top of page
rosa blomster

Mitt  navn er Therese og jeg ble utdannet traume terapeut i 2020.

Jeg er opptatt av mennesker og ønsker å gi voksne muligheten til å skape gode relasjoner både til seg selv og andre.

Ved å bidra til at man kan skape en trygg og god dialog med sine egne barn, kan de vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv. 

Jeg brenner for å hjelpe andre til å få riktig verktøy for å kunne bli mer  bevist på sine traumer og hvordan de påvirker både en selv og de rundt seg.

Jeg har 4 barn selv og IoPT har hjulpet meg mye i både selvutvikling og familieliv.

Strever du i foreldrerollen?

La meg hjelpe deg å få verktøy som lettere kan gjøre at du blir kjent med deg selv, dine trigger punkter, følelse regulering, samt se dine behov som gjør at du lettere ser dine barns behov. Mange har selv underliggende behov som ikke ble møtt som barn og ønsker å møte sitt barns behov på en bedre måte.

Barn og unge som strever i sine liv kan få det bedre når foreldrene tar ansvar for sine egne livserfaringer. 

Barn og ungdom som ønsker en endring er velkommen til meg.

Vi henger tett sammen med våre foreldre, selv om vi vil eller ikke og min erfaring er at når en av foreldrene går i terapi, gir det veldig god effekt også for barn- el ungdommens terapi. Man vil lettere forstå endringene som barnet er i og kan gi barnet den støtten det har behov for. 

Har du ikke barn, men ønsker å jobbe med andre utfordringer, er du hjertelig velkommen. 

bilde 1.png

Kurs & Sertifiseringer

Kvalifikasjoner 

  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid

  • Sertifisert traume-terapeut  2020 

  • Internasjonal videreutdanning i IoPT

  • Eldre,traumer og demens (RTVS) 2021. 

  • Utdannet traume terapeut ​i 2020. 

  • Internasjonal videreutdanning i IoPT.

  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

  • Erfaring fra krisesenter og arbeid med vold i nære relasjoner. 

bottom of page