top of page

Acerca de

Hva er IoPT?

IoPT er en forkortelse for Identitetorientert psykotraumeterapi som er basert på teorier og praksis.

Iopt bygger på kunnskap fra nyere traumeforsking, traumeteorier, tilknytingsteoretikere samt både egen opplevde- og generasjonoverførte traumer. 

Traumer betyr skade eller sår, en hendelse som kan føre til psykiske plager. Vanskelige livserfaringer setter spor, krenkelser, mobbing, overgrep, utrygghet og omsorgssvikt er ofte en årsak til smerte og sykdom i voksen alder.

 

Metoden er effektiv for å oppnå personlig utvikling, gjøre det mulig å håndtere traumer og finne ut hva som hindrer deg i å leve et godt liv. 

IoPT er selvutvikling der man får tilgang til sine fortrenge minner og har din identitet i fokus.

Dette arbeidet  ledes av professor Dr. Franz Ruppert som  gjennom de siste 30 årene har utført sin egen forskning. Forskning og teori er dokumentert i hans bøker, bøkene kan bestilles i nettbokhandelen hos Iopt Norge https://www.iopt.no/boker/  

Marta Thorsheim  grunnlegger av IoPT NORGE forklar at healing kommer fra ordet helhet (wholeness) som er formålet med terapien . Hvordan kan det ha seg at folk ikke er hele? Fordi livserfaringer har gjort at vi mistet kontakten med, eller måtte undertrykke vår egen vilje og vårt "jeg".

Ditt mål og din intensjon er utgangspunktet for arbeidet vårt. Intensjons metoden er et verktøy i IoPT som vi jobber utifra for å komme i kontakt med følelser, mestring strategier, ubevisste minner, samt bevisste minner. 

Når vi blir bevisst på hvordan våre erfaringer preger oss og hvordan beskyttelse og mestringsstrategier bygger seg opp for at vi skal kunne håndtere livets utfordringer, kan vi komme i kontakt med oss selv og hva vi ønsker.

 IoPT  kan hjelpe deg med feks dette:

  • Jobb konflikt - Går du i konflikt med andre? Tør du ikke å være deg selv i møte med andre?

  • Selvfølelsen - Sliter du med  å si nei til andre eller vise hvem du er?

  • Søvn - Sliter du med at tanker holder deg våken?

  • Selvutvikling - Bli kjent med deg selv, hvem er jeg?

  • Foreldrerollen - Går du i konflikt med barna dine?

  • Skolevegring - Kvier barnet ditt seg for gå på skolen?

  • Familie dynamikk - Er følelser og kommunikasjon i hverdagslivet utfordrerne?

  • Sliter du med frustrasjon eller sinne ovenfor familie eller andre relasjoner?

  • Livs mestring - Har du det vanskelig og ikke greier å sette ord på det?

  • Samliv - Går du i konflikt med partneren din? Tør du ikke å si nei, i frykt for at andre skal forlate deg?

 

Klienters intensjon er forskjellige og hva du ønsker å jobbe med er opp til deg.

Målet for terapien er at du skal få klarhet i hvorfor du står fast å løse blokkeringene som skal til for å oppnå de endringene du ønsker.

"Alt vi trenger for å bearbeide traumene ligger lagret i kroppen vår og kommer fram når vi trenger det"

Prof.Dr.Franz Ruppert

"Ved traumatiske hendelser spaltes Selvet fra Jeg"

Dr Gabor Maté

bottom of page